Röda veckan är en kampanj av Unga S-kvinnor Rebella. Bli medlem hos oss här.

Välfungerande preventivmetoder har blivit en klassfråga

Trots att sex och skydd mot graviditet och könssjukdomar är en gemensam angelägenhet är det ofta kvinnor som får bära kostnaden. Forskning om och lansering av preventivmedel för män har uteblivit. Informationen om de olika alternativ som finns är ofta bristfällig och heteronormativ. Ett exempel är att slicklappar för homosexuella kvinnor inte erbjuds av landstinget. Många kvinnor betalar också med sin hälsa, sitt välmående och sin sexuella lust när de tvingas stå ut med preventivmetoder som har jobbiga biverkningar. Särskilt nu när flera icke-hormonella p-piller, som minipiller, inte längre subventioneras, blir det svårare och dyrare för individen att leta sig fram till ett alternativ som passar just den. Detta är oacceptabelt. Alla ska kunna ha säkert sex utan att det ger biverkningar - oavsett deras ekonomi eller sexuella läggning.


Vi kräver att samtliga preventivmedel ska ingå i högkostnads-
skyddet och att forskningen om preventivmetoder och skydd mot könssjukdomar jämställs, där skydd för män och hbt-personer behöver mer stöd.


Känner du igen dig?
Dela dina upplevelser under hashtaggen #rodaveckan.

Alla människor har rätt till sina kroppar och sin sexualitet på lika villkor. Kön och sexuell läggning ska aldrig vara ett hinder för en människas frihet. Kvinnor missgynnas idag ekonomiskt och socialt på grund av deras roll i reproduktionen. Det vill vi göra
något åt!

Vill du engagera dig i kampanjen? Skriv upp dig här så kontaktar vi dig!


Twittra om Röda veckan!