Röda veckan är en kampanj av Unga S-kvinnor Rebella. Bli medlem hos oss här.

Mensskydd:
en ofrivillig utgift

Hälften av Sveriges befolkning kommer att ha mens ungefär 40 år av sina liv. I genomsnitt spenderar kvinnor i Sverige 18 000 kronor på mensskydd under en hel livstid. Samtidigt får kvinnor som grupp lägre lön än män. Mensskydd är en oundviklig och ofrivillig utgift och mensen är en del av den reproduktiva cykeln. Den enskilda ska inte behöva bära en sådan kostnad själv. Reproduktionen är allas ansvar och mensskydd ska därför finansieras solidariskt genom skatten.


Vi kräver att mensskydd ska vara gratis. Landstinget ska skicka ut menskoppar till alla kvinnor i fertil ålder. Menskoppar är också ett mer hållbart och miljövänligt mensskydd.


Känner du igen dig?
Dela dina upplevelser under hashtaggen #rodaveckan.

Alla människor har rätt till sina kroppar och sin sexualitet på lika villkor. Kön och sexuell läggning ska aldrig vara ett hinder för en människas frihet. Kvinnor missgynnas idag ekonomiskt och socialt på grund av deras roll i reproduktionen. Det vill vi göra
något åt!

Vill du engagera dig i kampanjen? Skriv upp dig här så kontaktar vi dig!


Twittra om Röda veckan!