Röda veckan är en kampanj av Unga S-kvinnor Rebella. Bli medlem hos oss här.

Otrygghet präglar Stockholms förlossningsvård

Stockholms förstföderskor drabbas av förlossningsskador (sprickningar i underlivet) i dubbelt så hög grad som i resten av landet. Barnmorskorna vittnar om en så hög arbetsbelastning att de inte kan garantera den medicinska säkerheten. Många gravida kvinnor känner en stark oro över att inte få komma till vården i tid för en säker och trygg förlossning. Det har gått så långt att de som har råd anlitar en egen barnmorska som garanterat är med under förlossningen. Inte sällan tvingas förlösande kvinnor åka till ett annat sjukhus än det de själva valt att föda på, ibland till och med i ett annat landsting. Flera privata sjukhus erbjuder heller inte neo-natal vård (vård för barn med oförutsedda komplikationer). Det här är fullständigt orimligt i ett välfärdsland som Sverige och i en stad som Stockholm. Den medicinska säkerheten kan aldrig kompromissas bort i jakten på vinst.


Vi kräver mer utbildad personal inom förlossningsvården, resurser och en rejäl gallring av de olika aktörer som finns. Förlossningsvården, liksom sjukvården i stort, ska vara icke-vinstdrivande för att säkra likvärdig kvalité, långsiktighet och goda arbetsvillkor.


Känner du igen dig?
Dela dina upplevelser under hashtaggen #rodaveckan.

Alla människor har rätt till sina kroppar och sin sexualitet på lika villkor. Kön och sexuell läggning ska aldrig vara ett hinder för en människas frihet. Kvinnor missgynnas idag ekonomiskt och socialt på grund av deras roll i reproduktionen. Det vill vi göra
något åt!

Vill du engagera dig i kampanjen? Skriv upp dig här så kontaktar vi dig!


Twittra om Röda veckan!