Röda veckan är en kampanj av Unga S-kvinnor Rebella. Bli medlem hos oss här.

Lägre livslön

En kvinna i Sverige tjänar 3,6 miljoner mindre än en man under en hel livstid. Det är inget annat en stöld. Det beror framförallt på att kvinnor tar ett större ansvar för hem och barn. Det ojämställda uttaget av föräldraledigheten är det största problemet. Mammor tar ut 76 % av föräldrapenningdagarna och pappor 24 %. Det här är den enskilt viktigaste orsaken till varför kvinnors löner och position på arbetsmarknaden är strukturellt sämre än männens. Det leder i förlängningen också till en lägre pension. Även kvinnor som inte skaffar barn diskrimineras i arbetslivet på grund av hur könsrollerna ser ut. Ska arbetslivet bli jämställt måste familjelivet bli jämställt. Den enda metod som visat sig fungera för att öka männens uttag av föräldraledighet är att knyta månader till respektive förälder. Det är oförsvarligt att en statlig föräldraförsäkring cementerar ojämställdhet i hemmet och på arbetet.


Vi kräver att föräldraförsäkringen individualiseras. Precis som alla andra socialförsäkringar. Det är dags att dela lika.


Känner du igen dig?
Dela dina upplevelser under hashtaggen #rodaveckan.

Alla människor har rätt till sina kroppar och sin sexualitet på lika villkor. Kön och sexuell läggning ska aldrig vara ett hinder för en människas frihet. Kvinnor missgynnas idag ekonomiskt och socialt på grund av deras roll i reproduktionen. Det vill vi göra
något åt!

Vill du engagera dig i kampanjen? Skriv upp dig här så kontaktar vi dig!


Twittra om Röda veckan!