Röda veckan är en kampanj av Unga S-kvinnor Rebella. Bli medlem hos oss här.

Alla människor har rätt till sina kroppar och sin sexualitet på lika villkor. Kön och sexuell läggning ska aldrig vara ett hinder för en människas frihet. Kvinnor missgynnas idag ekonomiskt och socialt på grund av deras roll i reproduktionen. Det vill vi göra
något åt! Klicka på symbolerna för att läsa mer om kampanjens kärnfrågor.

Vill du engagera dig i kampanjen? Skriv upp dig här så kontaktar vi dig!


Twittra om Röda veckan!